Krushi Radio Programes Library
Go to krushiradio.lk
From Date: To Date: Clear
ID Programme Broadcasted Date Description Play Share Link Download
1 MuhaduhalSLB 2023-08-18

தக்காளிச் செய்கையில் சாற்றினை உறிஙஞ்சிக்குடிக்கும் பூச்சி கட்டுப்பாட்டிற்கான உதவிப்பயிர்களின் தாக்கம்

Download
2 MuhaduhalSLB 2023-08-11

பீடைநாசினி வெற்றுக்கொள்கலன்களை பாதுகாப்பாக அகற்றுவோம்.

Download
3 MuhaduhalSLB 2023-08-04

நெற்செய்கையில் அறுவடைக்கு பிந்திய தொழிநுட்பம்

Download
4 MuhaduhalSLB 2023-07-28

பப்பாசியில் வெண்மூட்டுப்பூச்சியின் இயற்கை உதிரியினை சூழலுக்கு விடுவதற்கான புதிய தொழிநுட்பம்

Download
5 MuhaduhalSLB 2023-07-21

பழச்செய்கையில் அறிந்துகொள்ளக்கூடிய புதிய தொழிநுட்பம்.

Download
6 MuhaduhalSLB 2023-07-14

கருக்கிய உமியினை பயன்படுத்தி அதிகளவான விளைச்சலை பெறகூடிய வெங்காயச் செய்கை

Download
7 MuhaduhalSLB 2023-07-07

இயற்கை முறையில் படைப்புழுவினை கட்டுப்படுத்தல்

Download
8 MuhaduhalSLB 2023-06-30

பழச் செய்கையை மேற்கொண்டு வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்ளல்

Download
9 MuhaduhalSLB 2023-06-23

விதைகள் மூலம் பரவும் நோய்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்

Download
10 MuhaduhalSLB 2023-06-16

மாமரச்செய்கையில் கத்தரித்தல் தொழிநுட்பம்

Download
11 MuhaduhalSLB 2023-06-09

பழமரக்கன்றுகளை ஒட்டுதல் தொடர்பான தொழிநுட்பம்.

Download
12 MuhaduhalSLB 2023-06-02

மனித உடலுக்கு அத்தியாவசியமான புரதம் பற்றி அறிவோம்

Download
13 MuhaduhalSLB 2023-05-26

சிறிய இடத்தில் அழகிய பூங்கா அமைத்தல்

Download
14 MuhaduhalSLB 2023-05-19

எவ்வாறு இயற்கை முறை மூலம் நோய்களை கட்டுப்படுத்தல்.

Download
15 MuhaduhalSLB 2023-05-12

இயந்திரம் மூலம் நெல் நாற்றுகளை நடுகை செய்யதல்.

Download
16 MuhaduhalSLB 2023-04-28

இலந்தைப் பழம் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்

Download
17 MuhaduhalSLB 2023-04-21

உணவு பழுதடைதலை பாதிக்கும் காரணிகள் பற்றி தெரிந்துகொள்ளல்

Download
18 MuhaduhalSLB 2023-04-14

புத்தாண்டு விசேட நிகள்ச்சி

Download
19 MuhaduhalSLB 2023-04-07

வயல் நிலங்களில் கபில நிற தத்தியின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தல்.

Download
20 MuhaduhalSLB 2023-03-31

மண்ணிற்றிய பயிர் செய்கை முறை பற்றி அறிதல்

Download
21 MuhaduhalSLB 2023-03-24

அறுவடைக்குபின்னரான தொழிநுட்பம் பற்றி அறிதல்

Download
22 MuhaduhalSLB 2023-03-17

பயிர்ச்செய்கை நிலத்தில் இருந்து மேலதிக நீரை வெளியேற்றத்

Download
23 MuhaduhalSLB 2023-03-03

தாவர தடுப்புக்காப்பு சட்டம் தொடர்பாக அறிதல்.

Download
24 MuhaduhalSLB 2023-02-24

காளான் வளர்ப்பு தொடர்பான தொழிநுட்பம்

Download
25 MuhaduhalSLB 2023-02-17

தேனீவளர்ப்பு தொழிநுட்பம்

Download
26 MuhaduhalSLB 2023-02-10

மண் பாதுகாப்பு பற்றி அறிதல்

Download
27 MuhaduhalSLB 2023-02-03

மகாசிவராத்திரி பற்றி விசேட கலந்துரையாடல்

Download
28 MuhaduhalSLB 2023-01-27

பழங்களையும் மரக்கறிகளையும் பாதுகாக்கும் முறைகள்

Download
29 MuhaduhalSLB 2023-01-20

வற்றாலை கிழங்கு பயிர்செய்கையும் சிறந்த உற்பத்தி பொருட்களும்

Download
30 MuhaduhalSLB 2023-01-13

தைப்பொங்கல் பற்றி விசேட கலந்துரையாடல்

Download
ID Programme Broadcasted Date Description Play Share Link Download